Přeskočit navigaci

Program

7 STATOČNÝCH JE NOVÁ STRANA NA SLOVENSKU A NAŠA DEKLARÁCIA PRE BUDÚCE LEPŠIE A ZELENŠIE SLOVENSKO je stále aktuálna.

  1. 7 STATOČNÝCH je za rovnoprávnost regiónov Slovenska a proti centralizmu, a preto v každom krajskom meste by malo byt jedno ministerstvo a z každého kraja by mali byt do Národnej rady SR priamo zvolení šiesti poslanci s najvyšším poctom hlasov vo volbách do VÚC.
  2. 7 STATOČNÝCH je za spravodlivost pre všetkých a proti výhodám politikov, lebo politik - služobník, by mal riadne vykonávat najviac dve funkcie, a to najviac dve volebné obdobia po sebe.
  3. 7 STATOČNÝCH je za kompletné rodiny, pomoc starkým, slabým a proti podpore neprispôsobivých. Podporíme deti, lebo majú pomáhat rodicom v starobe. Zákon o rodine musí byt dôsledne dodržiavaný. Hospic v každom krajskom meste bude znamenat, že ludia si zaslúžia nielen dôstojný život na našom Slovensku, ale aj dôstojný odchod z tohto sveta. Dávky dlhodobo nezamestnaným podmienime odpracovaním 77 hodín verejnoprospešných prác mesacne.
  4. 7 STATOČNÝCH je za cisté a zelené Slovensko a proti znecistovatelom našej krajiny, aby slovenské národné parky zostali parkami. Posadíme stromy v mestách a obciach na Slovensku. Plastové flaše budú zálohované.
  5. 7 STATOČNÝCH je za férovú prácu, podnikanie, štátny dôchodok a proti klamstvám a podvodom v ekonomike, a preto plat každého zamestnanca do 700 € sa nebude zdanovat. Dan z príjmu znížime o najmenej sedem percent, lebo zastavíme podvody s DPH.
  6. 7 STATOČNÝCH je za vzdelané a kultúrne Slovensko, lebo ucitelia majú ucit, nie "úradovat". Štátne, súkromné a cirkevné školy majú byt rovnocenné vo všetkom. Zavedieme šach ako predmet na základné školy. Pre zahranicných Slovákov je a vždy bude Slovensko domovinou. Zriadime záchytku v každom okresnom meste.
  7. 7 STATOČNÝCH je za zdravé Slovensko a proti nadmernému konzumu, lebo zdravie je najväcšie bohatstvo obcana aj štátu. Lekári a zdravotné sestry budú za svoju prácu náležite odmenení a nie dehonestovaní almužnou. Nedela je sviatok pohody, pokoja a rodiny, nie zbytocného nakupovania. Ak chcete normálne Slovensko aj vy a súhlasíte s väcšinou bodov našej DEKLARÁCIE pre budúce lepšie a zelenšie SLOVENSKO, pridajte* sa k regionálnej strane Slovenska 7 STATOCNÝCH.

Ak chcete normálne Slovensko aj vy a súhlasíte s väcšinou bodov našej DEKLARÁCIE pre budúce lepšie a zelenšie SLOVENSKO, pridajte* sa k regionálnej strane Slovenska 7 STATOCNÝCH.


* Pridat sa k regionálnej strane Slovenska 7 STATOCNÝCH znamená: napr. hovorit
o 7 statocných, nosit klobúk 7 statocných, podpísat deklaráciu 7 statocných,
podpísat peticný hárok 7 statocných, vstúpit do združenia 7 statocných alebo
strany 7 statocných, poslat SMS o 7 statocných vášmu známemu alebo urobit
cokolvek iné a pozitívne v prospech Slovenska a aj 7 statocných.


Zobraziť program 7 STATOČNÝCH v grafickom prevedení (JPG, 350 kB)7statocnych.sk © 2013 – 2019     |     Kontaktujte nás na info@7statocnych.sk alebo tel. 0911 177 007

Vytvorilo Visio