Přeskočit navigaci

Program do Európskeho parlamentu

Základné posolstvá strany 7 STATOČNÝCH sú:


- S NAMI PRÍDE ZÁKON

- STERILIZÁCIA Z FONDOV EÚ

- 2 MILIARDY Z DPH PRE SLOVENSKO


Namiesto prázdnych rečí a veľkých nesplniteľných sľubov má 7 STATOČNÝCH do eurovolieb jeden základný a principiálny statočný program a hlavný cieľ a tým je dosiahnuť stav, aby: "ČESTNÍ A STATOČNÍ OBČANIA SLOVENSKA NEBOLI OTROKMI EURÓPSKEJ ÚNIE" a preto, ak uvidíte vetu "SME STATOČNÍ ALEBO OTROCI EU?", a ak uvidíte napr. takýto alebo obdobný náš nosič bilbordu:

tak to znamená, že 7 STATOČNÝCH radikálne nastúpilo na slovenskú politickú scénu a bude bojovať za lepšie SLOVENSKO a za všetkých statočných a čestných občanov SLOVENSKA až do konca!

Statočný program 7 STATOČNÝCH do eurovolieb 2014 pre lepšie Slovensko v Európskej únii

7 STATOČNÝCH zastaví rozkrádanie eurofondov a presadí nezávislé vyšetrenie všetkých trestnoprávnych činov, týkajúcich sa obohacovania sa skupinkou zlodejov z najvyšších politických i ekonomických kruhov na úkor občanov Slovenskej republiky a ich spravodlivé odsúdenie pred nezávislým súdom.

7 STATOČNÝCH minimalizuje centralizáciu politickej a ekonomickej moci EÚ a vyvinie maximálny tlak pre prijatie takých zákonov, ktoré rozbehnú regionálnu ekonomiku a rast zamestnanosti v chudobnejších častiach EÚ, vrátane Slovenska.

7 STATOČNÝCH stopne finančnú podporu asociálom a ľuďom, ktorí z vlastnej vôle nechcú pracovať a tým byť prínosom pre spoločnosť.

7 STATOČNÝCH navrhne a bude presadzovať, aby sa časť inšitúcií EÚ presťahovala do Bratislavy a tým sa podporí rozvoj Slovenska.

7 STATOČNÝCH bude v maximálnej miere dbať na kutúrnu, náboženskú a historickú rozdielnosť v regiónoch jednotlivých členských štátov a zamedzí unifikácii a ničeniu týchto špecifík zo strany EÚ.

7 STATOČNÝCH podporuje tradičnú rodinu ako základnú bunku štátu a pomôže presadiť zákony na posilnenie tohto inštitútu v EÚ. Súčasne vyvinie maximálne úsilie na zabránenie presadzovania zvrhlých návrhov zo strany LGBT ako napríklad podpory potratov, eutanázie, homosexuálnych manželstiev, či osvojovania si detí pármi rovnakého pohlavia.

7 STATOČNÝCH bude presadzovať viac práv pre národné vlády, pretože EÚ chápe ako spolok svojprávnych štátov, ktoré majú mať spoločnú menu, zahraničnú politiku a obranu a nie ako spojené štáty európske, v ktorých budú väčšie štáty diktovať neprijateľné zákony tým menším.

Pri dosiahnutí tohto programu, ktorý sa nám podarí presadiť len cez dostatočnú a relevantnú voličskú podporu čestných a statočných občanov SLOVENSKA nám PÁN BOH POMÁHAJ !
7statocnych.sk © 2013 – 2019     |     Kontaktujte nás na info@7statocnych.sk alebo tel. 0911 177 007

Vytvorilo Visio