Strana

Výkonný výbor strany: Ing. Stanislav Béreš
Ing. Darina Kolesárová
Ing. Mária Kappelová
Rastislav Moric
Tibor Truhan
Ing. Henrieta Štovčíková
Pavol Liba
Hubert Písečný
Mária Bérešová

Revízny výbor strany: Ing. Vladimír Špernoga
Peter Liba
Štefan Laczko

Rozhodcovský výbor strany: Ing. František Albert
Monika Libová
Vojtech Laczko